Vastuullisuus

Suomen Elektropinnan toimintaa ohjaavat ympäristö-, laatu- ja turvallisuuspolitiikat. Noudatamme toiminnassamme ympäristölupaehtojen ja lainsäädännön vaatimuksia sekä sertifioituja ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiä ISO 14001 ja ISO 45001. Toimimme RoHS- ja muiden EU-tason asetusten mukaisesti. Toimitamme asiakkaillemme tarvittaessa allekirjoitetut todistukset toimintamme ja tuotantomme vaatimustenmukaisuudesta.

Tunnemme alan parhaat käytännöt ja investoimme parhaaseen mahdolliseen teknologiaan, jolla voimme saavuttaa tuotantovarman laadun sekä vähentää työn kuormittavuutta ja ympäristörasitusta. Olemme laskeneet toimintamme hiilidioksidipäästöt vuodesta 2022 lähtien ja sitoudumme kehittämään entistä hiilineutraalimpia toimintamalleja. Erityistä huomiota kiinnitämme veden ja tuotantokemikaalien kulutuksen sekä jätteiden määrän vähentämiseen. 

 

Laatupolitiikassa keskeistä on asiakkaiden ja sidosryhmien kunnioittaminen ja kuunteleminen. Olemme vastuussa toiminnastamme kaikille sidosryhmillemme. Asiakkaat, henkilöstö, toimittajat, viranomaiset ja ympäröivä yhteisö ovat ansainneet läpinäkyvän ja luottamukseen perustuvan toimintatavan.

Asiakkaidemme tyytyväisyys on mitatusti erinomainen, henkilöstön vaihtuvuus pieni, ympäristölupaehdot täyttyvät erinomaisesti, ja auditoinneissa olemme saavuttaneet hyvät tulokset. Tavoitteemme on jatkuvasti kehittää toimintaamme.

 

Panostamme myös työn turvallisuuteen sekä hyvään ja kannustavaan työilmapiiriin. Erityistä huomiota kiinnitämme toimintavarmuuteemme ja minimoimme vaaratilanteita pinnoituslinjojen huolto- ja häiriötilanteissa sekä kemikaalien käsittelyssä ja kunnossapitotöissä.

Ota yhteyttä!

Kysy lisää palveluistamme, pyydä tarjous tai lähetä palautetta – palaamme asiaan mahdollisimman pian! Yhteystietomme löydät täältä.

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja uutiskirjeitä