Laatupolitiikkamme teollisuuden pintakäsittelyissä

- Opticoat8-laatujärjestelmä apuna prosessien valvonnassa
Suomen Elektropinta Oy tekee vaativia pinnoitustuotteita useiden eri alojen huippuosaajille, jolloin prosessien tarkka valvonta ja toiminnan järjestelmällisyys ovat toiminnan perusedellytyksiä. Korkean laadun tavoittelussa menemme kuitenkin pintaa syvemmälle.
Tarjoamme asiakkaillemme hyvää ja sujuvaa asiakaspalvelua, yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöityjä pitäviä toimitustapoja ja -aikatauluja. Palvelupakettiimme kuuluu tarvittaessa myös asiantuntevaa neuvontaa pintakäsittelyasioissa.
Kokonaislaadun varmistamiseksi olemme rakentaneet Opticoat8-laatujärjestelmän, joka on sertifioitu ISO 9001-standardin mukaisesti Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta.


Asiakkaiden ja sidosryhmien kunnioittaminen ja kuunteleminen

Pyrimme hyvään yrityskansalaisuuteen ja arvostettuun asemaan muiden toimialan yritysten ja sidosryhmiemme keskuudessa. Haluamme olla lähellä asiakkaitamme ja kuunnella heidän toiveitaan toiminnan kehittämisestä.

Oman osaamisen jatkuva parantaminen ja työhön sitoutuminen

Pyrimme jatkuvasti parantamaan prosessejamme ja tuottamaan myös siten lisäarvoa asiakkaillemme. Kehittyvänä ja eteenpäin suuntaavana yrityksenä pystymme tarjoamaan työntekijöillemme haasteellisen työn ja innostavan työympäristön. Sitoutumalla tinkimättä työhömme vakuutamme asiakkaiden lisäksi myös ympäröivän yhteiskunnan toimintamme oikeutuksesta.

Hyvä työilmapiiri ja yksilön kunnioittaminen 

Työn tekemisen täytyy olla miellyttävää ja turvallista. Työilmapiirin säilyttäminen hyvänä ja kaikkia mukanaolijoita kannustavana on eräs yrityksen avaintehtävistä. Samoin kanssakäyminen yrityksen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa tulee olla avointa, vilpitöntä ja innostavaa.

Kannattavasti teknisessä kärjessä  

Yritystoimintamme peruslähtökohtana on toiminnan jatkuvuus ja kannattavuus. Haluamme toimia kehittyvässä ja hyvinvoivassa organisaatiossa, joka on teknisen kehityksen kärjessä. Näin voimme kuunnella asiakkaiden tarpeita laajasti ja tarjota ratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen.